Loại hoocmon nào sau đây khi tăng nồng độ có tác dụng kích thích tuyến yên tiết hoocmon sinh sản? A. Progesteron. B. Ostrogen. C. HCG. D.Testosteron

Question

Loại hoocmon nào sau đây khi tăng nồng độ có tác dụng kích thích tuyến yên tiết hoocmon sinh sản?
A. Progesteron.
B. Ostrogen.
C. HCG.
D.Testosteron

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-10-02T20:49:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:51:02+00:00

  Loại hoocmon nào sau đây khi tăng nồng độ có tác dụng kích thích tuyến yên tiết hoocmon sinh sản? A. Progesteron.

  B. Ostrogen.

  C. HCG.

  D.Testosteron

  0
  2021-10-02T20:51:15+00:00

  Mình nghĩ là A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )