Loài nào KHÔNG sinh sản bằng hình thức vô tính? 1 điểm Trùng roi Trùng giày Trùng biến hình Cá chép

Question

Loài nào KHÔNG sinh sản bằng hình thức vô tính?
1 điểm
Trùng roi
Trùng giày
Trùng biến hình
Cá chép

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-10-10T08:54:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:55:57+00:00

  Loài nào KHÔNG sinh sản bằng hình thức vô tính?
  1 điểm
  Trùng roi
  Trùng giày
  Trùng biến hình
  Cá chép

  0
  2021-10-10T08:56:33+00:00

  Đáp án:D

  Loài nào KHÔNG sinh sản bằng hình thức vô tính?

  A.Trùng roi

  B.Trùng giày

  C.Trùng biến hình

  D.Cá chép

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )