loại thức ăn được tiêu hóa ở khoang miệng ,dạ dày ?

Question

loại thức ăn được tiêu hóa ở khoang miệng ,dạ dày ?

in progress 0
Peyton 4 tháng 2021-08-17T13:30:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:32:08+00:00

  `->`Loại thức ăn được tiêu hóa ở khoang miệng, dạ dày là những loại thức ăn đã được nghiền nhỏ, tiết nước bọt, nhai, đảo trộn, tạo viên để tiêu hóa dễ dàng hơn trong dạ dày

  ℱ????????, ???????????? ????????????????????????, ???????????????????????? ???????????????? ????????????????????. ℌ???????????? ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????? ???????????? ???????????????? ???????? ????????????????????????????. ???????????????? ???????????? ???????????????? ???? ???????????????? ????????????????.❆✓

  ℌ????????????????????????????????????????????❆

  `T“o“k“o“r“o“m“o“n“o`

   

  0
  2021-08-17T13:32:11+00:00

  – Loại thức ăn có tinh bột chín(gluxit) được tiêu hóa ở khoang miệng.

  – Loại thức ăn có chứa prôtêin, gluxit được tiêu hóa ở dạ dày.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )