Lợi ích của chim là * 1 điểm A. ăn các loài sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông nghiệp, lâm nghiệp và truyền bệnh cho người. B. chăn nuôi để cung cấp thự

Question

Lợi ích của chim là *
1 điểm
A. ăn các loài sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông nghiệp, lâm nghiệp và truyền bệnh cho người.
B. chăn nuôi để cung cấp thực phẩm, làm cảnh.
C. hút mật hoa giúp cho sự thụ phấn
D. tất cả các đáp án trên.

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-10-27T06:53:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:54:34+00:00

  Lợi ích của chim là *

  A. ăn các loài sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông nghiệp, lâm nghiệp và truyền bệnh cho người.

  B. chăn nuôi để cung cấp thực phẩm, làm cảnh.

  C. hút mật hoa giúp cho sự thụ phấn

  D. tất cả các đáp án trên.

  0
  2021-10-27T06:55:03+00:00

  Đáp án đúng là câu A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )