Lối sống văn hoá và lối sống phi văn hoá trong quan hệ xã hội có được xem là mâu thuẫn hay không ? Vì sao ?

Question

Lối sống văn hoá và lối sống phi văn hoá trong quan hệ xã hội có được xem là mâu thuẫn hay không ? Vì sao ?

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-08-29T19:05:59+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-29T19:07:32+00:00

    không vì hai lối sống này  có nét tương đồng nhưng vẫn có ý kiến phản bác 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )