lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận siêu ngạch mà địa chủ phải trả cho nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp đúng hay sai

Question

lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận siêu ngạch mà địa chủ phải trả cho nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp đúng hay sai

in progress 0
Mary 1 năm 2021-07-11T09:02:02+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:03:21+00:00

  lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận siêu ngạch mà địa chủ phải trả cho nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp đúng hay sai

  0
  2021-07-11T09:03:41+00:00

  Lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận siêu ngạch mà địa chủ phải trả cho nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp là sai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )