Lomonosov was not … a great scientist but also a very talented poem. A. fairly B. merely C. hardly D. scarcely (Chọn đáp án đúng và giải thích tại

Question

Lomonosov was not … a great scientist but also a very talented poem.
A. fairly
B. merely
C. hardly
D. scarcely
(Chọn đáp án đúng và giải thích tại sao)

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-09-18T14:18:19+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:19:37+00:00

  => B : đơn thuần, chỉ là

  => Lomonosov không chỉ đơn thuần là một nhà khoa học vĩ đại mà còn là một nhà thơ rất tài hoa.

  0
  2021-09-18T14:19:54+00:00

  Đáp án :

  B. Merely vì câu trên nghĩa là :Lomonosov không … một nhà khoa học vĩ đại mà còn là một nhà thơ rất tài năng mà chỉ có từ Merely là phù hợp vì nó có nghĩa là : chỉ là còn các từ khác ko phù hợp vì khi ghép câu nghe nó vô lí.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )