Long có việc cần phải ra bưu điện Long có thể đi bộ với vận tốc 5 km h Hoặc cũng có thể chờ 20 phút thì sẽ có xe buýt dừng trước cửa nhà và đi xe buýt

Question

Long có việc cần phải ra bưu điện Long có thể đi bộ với vận tốc 5 km h Hoặc cũng có thể chờ 20 phút thì sẽ có xe buýt dừng trước cửa nhà và đi xe buýt ra bưu điện với vận tốc 30 km trên giờ Long Nên chọn cách nào để đến bưu điện sớm hơn ( biện luận luận theo khoảng cách từ nhà đến bưu điện)

in progress 0
Margaret 5 tháng 2021-07-15T09:53:00+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:54:43+00:00

  Đáp án:

   + quãng đường đi :$S<2km$ Long nên đi bộ

  + Quãng đường đi: $S=2km$ Long có thể chọn 1 trong 2 cách 

  + quãng đường đi: $S>2km$ Long nên đợi bus

  Giải thích các bước giải:

   ${{v}_{1}}=5km/h;{{t}_{cho}}=20p=\dfrac{1}{3}h;{{v}_{2}}=30km/h$

  thời gian cần để Long đi bộ hết quãng đường:

  ${{t}_{1}}=\dfrac{S}{{{v}_{1}}}=\dfrac{S}{5}(h)$

  nếu đợi xe bus đi hết thời gian:

  ${{t}_{2}}={{t}_{cho}}+\dfrac{S}{{{v}_{2}}}=\dfrac{1}{3}+\dfrac{S}{30}(2)$

  + nếu khoảng cách từ nhà đến bưu điện nhỏ : 

  ${{t}_{cho}}=\dfrac{S}{{{v}_{1}}}\Rightarrow S=\dfrac{1}{3}.5=\dfrac{5}{3}km$

  thời gian đi bộ ít hơn 20p thì Long nên đi bộ 

  + nếu thời gian đi bộ bằng với thời gian đi bus

  $\begin{align}
    & {{t}_{1}}={{t}_{2}} \\ 
   & \Leftrightarrow \dfrac{S}{5}=\dfrac{1}{3}+\dfrac{S}{30} \\ 
   & \Rightarrow S=2km \\ 
  \end{align}$

  Long có thể chọn theo 2 cách để đi đến bưu điện 

  + nếu quãng đường đi lớn hơn 2km thì Long nên đợi bus và đi tới bưu điện

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )