look at those clouds. It=-..(rain)

Question

look at those clouds. It………………(rain)

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-11-24T16:56:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T16:58:01+00:00

  Is going to rain

  Dịch

  Hãy nhìn đám mây.trời sắp mưa

  0
  2021-11-24T16:58:12+00:00

  Look at the clouds. It raining 

  Vì look at chỉ hiện tại tiếp diễn nên rain thêm đuôi ” ing ” nha bạn!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )