Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều 4 tổ. Hỏi: a. 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp? b. 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

Question

Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều 4 tổ. Hỏi:
a. 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp?
b. 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-06T15:08:53+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:09:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `a)`
  Ba tổ chiếm số phần học sinh cả lớp là:
  `3:4=3/4` (học sinh cả lớp)
  `b)`
  Mỗi tổ có số học sinh là:
  `32:4=8`(học sinh)
  Ba tổ sẽ có số học sinh là:
  `8xx3=24`(học sinh)
  Đáp số:`a)` `3/4` học sinh cả lớp
         `b)24` học sinh

  0
  2021-10-06T15:10:26+00:00

  Đáp án:

   a.3/4 học sinh

   b.24 học sinh

  Giải thích các bước giải:

   a.3 tổ chiếm số phần số học sinh của lớp là:3/4

   b. 3 tổ có số học sinh là:

             32 × 3/4 = 24 ( học sinh )

                        Đáp số: a:3/4 học sinh

                                     b:24 học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )