Lớp 4A có 36 học sinh, giỏi bằng 1/5 số học sinh còn lại. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi

Question

Lớp 4A có 36 học sinh, giỏi bằng 1/5 số học sinh còn lại. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi

in progress 0
Camila 1 tuần 2021-08-29T14:17:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:18:21+00:00

  Đáp án:

   7hs

  Giải thích các bước giải:

   số hs gỏi đó là 35:1/5=7 hs

  0
  2021-08-29T14:18:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )