Lớp 5A có 30 học sinh , số học sinh nam 2/3 số học sinh nữ. Tính số học sinh nam, học snh nữ. Các bạn giúp mình nha

Question

Lớp 5A có 30 học sinh , số học sinh nam 2/3 số học sinh nữ. Tính số học sinh nam, học snh nữ. Các bạn giúp mình nha

in progress 0
Melanie 4 tháng 2021-08-22T14:04:21+00:00 2 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:05:38+00:00

  Đáp án: Số học sinh Nam là : 12 học sinh

               Số học sinh Nữ là : 18 học sinh

  Giải thích các bước giải:

   30 học sinh chiếm số phần là :

        2 + 3 = 5 ( phần )

  Số học sinh Nam là :

       30 : 5 x 2 = 12 ( học sinh )

  Số học sinh Nữ là :

   30 : 5 x 3 = 18 ( học sinh )

  0
  2021-08-22T14:05:48+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh Nam là :

  30 : (2+3) x 2 = 12 ( học sinh )

  Số học sinh Nữ là :

   30 : (2+3) x 3 = 18 ( học sinh )

  Vậy 

  học sinh nam : 12 hs

  học sinh nữ    : 18 hs

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )