Lớp 5a có 32 bạn nam . Số bạn nam ít hơn bạn nữ là 6 bạn . Tìm tỉ số % của số nam và số học sinh cả lớp

Question

Lớp 5a có 32 bạn nam . Số bạn nam ít hơn bạn nữ là 6 bạn . Tìm tỉ số % của số nam và số học sinh cả lớp

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-10-28T15:52:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:54:33+00:00

  tỉ số % của số nam và số học sinh cả lớp là:

  32 ÷ 38 × 100% = 18,75%

  Đ/S : 18,75%

  0
  2021-10-28T15:54:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh của lớp là :

                 6 : 32 x 100% = 18,75%

                    Đáp số : 18,75 %

              Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )