lớp 5a có 40 học sinh trong đó có 24 học sinh nữ ,còn lại là học sinh nam .Như vậy tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh cả lớp là

Question

lớp 5a có 40 học sinh trong đó có 24 học sinh nữ ,còn lại là học sinh nam .Như vậy tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh cả lớp là

in progress 0
Genesis 6 ngày 2021-12-07T13:03:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T13:04:37+00:00

  Đáp án:

   Số học sinh nam là:

  40 -24=16( học sinh)

  Tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh cả lớp là:

  16:40×100=,4 0phần trăm

  Đ/S:,4 0phần trăm

   

  0
  2021-12-07T13:05:16+00:00

  Số học sinh nam là:

  16 (học sinh)

  Tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh cả lớp là:

   x =40 %

  Đáp số: 40 %

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )