Lớp 5A có số học sinh nữ bằng $\frac{1}{3}$ số học sinh của lớp. Nếu lớp 5A bớt đi 2 bạn nữ thì số học sinh nữ bằng $\frac{1}{4}$

Question

Lớp 5A có số học sinh nữ bằng $\frac{1}{3}$ số học sinh của lớp. Nếu lớp 5A bớt đi 2 bạn nữ thì số học sinh nữ bằng $\frac{1}{4}$ số học sinh cả lớp. Tìm số học sinh ở lớp 5A.

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-10T06:17:11+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T06:18:13+00:00

  Phân số chỉ 2 học sinh nữ là:

   1/3-1/4=1/12(số học sinh cả lớp)

  Số học sinh ở lớp 5A là:

  2:1/12=24(học sinh)

  0
  2021-09-10T06:19:01+00:00

  trả lời:

  2 hs nữ ứng với:

  1/3-1/4=1/12(học sinh)

  lớp 5A có số học ính là:

  2:1/12=24(hs)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )