lớp 5b trồng được số cây bằng 3/4 số cây 5a lớp 5c trồng đc bằng 4/6 số cây ở lớp 5b lớp 5a trồng được nhiều hơn 5c 8 cây hỏi mỗi lớp trồng đc bao cây

Question

lớp 5b trồng được số cây bằng 3/4 số cây 5a lớp 5c trồng đc bằng 4/6 số cây ở lớp 5b lớp 5a trồng được nhiều hơn 5c 8 cây hỏi mỗi lớp trồng đc bao cây

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-07-11T00:44:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:46:10+00:00

  số phần tương ứng với 8 cây là 

  3/4×4/6=1/2(số cây lớp 5a)

  số cây lớp 5c là 

  8÷(2-1)×1=8(cây)

  số cây lớp 5a là 

  8÷1/2=16(cây)

  số cây lớp 5b là 

  16×3/4=12(cây)

  đáp số : lớp 5a:16 cây

                lớp 5b :12 cây

                lớp 5c:8 cây

  0
  2021-07-11T00:46:19+00:00

  lớp 5A chiếm: 8 phần      5B chiếm : 6 phần      5C chiếm : 4 phần       Lớp 5A trồng được:       24 : (8-4)x 8 = 48 cây      Lớp 5B      48:8×6 = 36 cây      Lớp 5C      48 – 24 = 24 cây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )