Lớp 6A có 4 loại học sinh: Giỏi, Khá, Trung Bình và Yếu. Số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình lần lượt là1/9; 5/12; 7/18 số học sinh của lớp . Trong đó s

Question

Lớp 6A có 4 loại học sinh: Giỏi, Khá, Trung Bình và Yếu. Số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình lần lượt là1/9; 5/12; 7/18 số học sinh của lớp . Trong đó số học sinh Yếu là 3 học sinh. Tính số học sinh của lớp và số học sinh Giỏi, Khá và Trung bình

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-23T23:45:26+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T23:46:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   3 học sinh yếu chiếm số phâng là

  `1-1/9-5/12-7/18=1/12`

  Số học sinh cả lớp là

  `3:1/12=3×12=36`(học sinh)

  Số học sinh giỏi là

  `36×1/9=4`(học sinh)

  Số học sinh khá là

  `36×5/12=15`(học sinh)

  Số học sinh trung bình là

  `36×7/18=14`(học sinh)

  học tốt nhé^^

  0
  2021-09-23T23:47:00+00:00

  số học sinh yếu chiếm là: 1-1/9-7/18-5/12=1/12(tổng số hs cả lớp)

   tổng số h/s cả lớp  là:  3: 1/2=36 (hs)

  hs giỏi là : 36.1/9=4 (hs)

  số hs khá là: 36. 5/12=15 (học sinh)

  số học sinh trung bình là : 36-4-15-3=14(học sinh)

      cho mk 5 vote nha! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )