Lớp 6A có 40 học sinh.Sơ kết học kỳ 1 gồm 3 loại học lực : giỏi,khá,trung bình .Số học sinh giỏi chiếm 3/10 số học sinh cả lớp. Số học sinh ra bằn

Question

Lớp 6A có 40 học sinh.Sơ kết học kỳ 1 gồm 3 loại học lực : giỏi,khá,trung bình .Số học sinh giỏi chiếm 3/10 số học sinh cả lớp. Số học sinh ra bằng 4/7 số học sinh còn lại.
a, tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.
b, số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp ?
( giúp mk với ạ mk hứa sẽ vote 5 sao cho)

in progress 0
Piper 4 tuần 2021-11-17T00:37:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:38:09+00:00

  Lời giải:

  a)Số học sinh giỏi lớp 6A là:

  40 : 10 × 3= 12 (em)

  Số học sinh còn lại của lớp 6A là:

  40-12=28 (em)

  Số học sinh trung bình là:

  28 : 7 × 4=16 (em)

  Số học sinh khá là:

  28-16=12 (em)

  b) Số học sinh giỏi chiếm số phần trăm so với cả lớp là:

  12 : 40 × 100= 30%

                   Đáp số: a)…..

                                b)30%

   

  0
  2021-11-17T00:38:57+00:00

  $\text{Giải thích các bước giải:}$

  $\text{a, Số học sinh giỏi là :}$

      $40 × \dfrac{3}{10} = 12$ $\text{(học sinh)}$

  $\text{Số học sinh khá là :}$

      $(40 – 12) × \dfrac{4}{7} = 16$ $\text{(học sinh)}$

  $\text{Số học sinh trung bình là :}$

      $40 – 12 – 16 = 12$ $\text{(học sinh)}$

  $\text{b, Số học sinh giỏi chiếm là :}$

      $\dfrac{12}{40} × 100 =$ $\text{30% (học sinh)}$

              $\text{Đ/s : …}$

  $\text{Chúc bạn học tốt !}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )