lớp 6a có 45 h/s cuối nắm số h/s khá chiếm 40% tổng số h/s cả lớp số h/s trung bình bằng 7/9 số h/s khá còn lại là số h/s giỏi . tính số h/s mỗi loại

Question

lớp 6a có 45 h/s cuối nắm số h/s khá chiếm 40% tổng số h/s cả lớp số h/s trung bình bằng 7/9 số h/s khá còn lại là số h/s giỏi . tính số h/s mỗi loại giúp với mai phải nộp rùi

in progress 0
Abigail 3 tháng 2021-09-27T12:15:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:17:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                 Số học sinh khá là :

                        45 . 40% = 18 (học sinh )

                 Số học sinh trung bình là :

                       19 . 7/9 = 14 (học sinh)

                 Số học sinh giỏi là :

                       45 – 18 – 14 = 13 ( học sinh )

  0
  2021-09-27T12:17:43+00:00

  Giải:

  Đổi:40%=$\frac{2}{5}$ 

  Số học sinh khá là:

      45.$\frac{2}{5}$ =18(học sinh)

  Số học sinh trung bình là:

    18.$\frac{7}{9}$ =14(học sinh)

  Số học sinh giỏi là:

    45-18-14=13(học sinh)

           Đáp số:18 học sinh khá

                         14 học sinh trung bình

                         13 học sinh giỏi. 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )