lớp 6A có 48 học sinh biết số học sinh trung bình chiếm 25% số học sinh cả lớp số học sinh khá gấp 1,5 lần học sinh trung bình số học sinh giỏi bằng m

Question

lớp 6A có 48 học sinh biết số học sinh trung bình chiếm 25% số học sinh cả lớp số học sinh khá gấp 1,5 lần học sinh trung bình số học sinh giỏi bằng một phần 12 so với học sinh cả lớp tính số học sinh yếu

in progress 0
Piper 2 tuần 2021-08-30T17:07:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:08:34+00:00

  Đáp án: $14$ học sinh

   

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh trung bình là

           $48 : 100 × 25 = 12$ học sinh

  Số học sinh khá là

           $12 × 1,5 = 18$ học sinh

  Số học sinh giỏi là

           $48 : 12 = 4$ học sinh

  Số học sinh yếu là

            $48 – 12 – 18 – 4 = 14$ học sinh

  Đáp số: $14$ học sinh

  0
  2021-08-30T17:08:57+00:00

  Giải:

  Số học sinh trung bình của lớp 6A là:

       48 x 25%= 12 (học sinh)

  Số học sinh khá của lớp 6A là:

      12 x 1,5= 18 (học sinh)

  Số học sinh giỏi của lớp 6A là:

      48 x 1/12= 4 ( học sinh)

  Số học sinh yếu của lớp 6A là:

     48-12-18-4=14 (học sinh)

          Đáp số: 14 học sinh

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )