Lớp 6A có 50 học sinh. Trong đó có 3/5 số học sinh thích chơi đá bóng, 80%số học sinh thích chơi đá cầu,7/10 số học sinh thích chơi cầu lông. Hỏi: a)

Question

Lớp 6A có 50 học sinh. Trong đó có 3/5 số học sinh thích chơi đá bóng, 80%số học sinh thích chơi đá cầu,7/10 số học sinh thích chơi cầu lông. Hỏi:
a) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh thích chơi bóng đá?
b) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh thích chơi đá cầu?
c) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh thích chơi cầu lông?

in progress 0
Maya 3 tháng 2021-09-11T18:56:01+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T18:57:03+00:00

                        Bài giải:

  a) Lớp 6A có số học sinh thích chơi bóng đá là:
                            50.$\frac{3}{5}$= 30 (học sinh)

  b) Lớp 6A có số học sinh thích chơi đá cầu là:
                      50 . 80% = 50.$\frac{4}{5}$= 40 (học sinh)

  c) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh thích chơi cầu lông là:
                         50.$\frac{7}{10}$= 35 (học sinh)

  Đáp số: a) 30 học sinh
               b) 40 học sinh
               c) 35 học sinh

  0
  2021-09-11T18:57:51+00:00

  a/ Số học sinh thích chơi đá bóng là :  50 × $\frac{3}{5}$ = 30 ( bạn )

  b/ Số học sinh thích chơi đá cầu là : 50 × 80% = 40 ( bạn )

  c/ Số học sinh thích chơi cầu lông là : 50 × $\frac{7}{10}$ = 35 ( bạn )

                                  

         

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )