Lớp 7A,7B,7C đi lao động trồng cây, biế rằng số cây trồng 3 lớp tỉ lệ thuận với 2;3;5 và số cây lớp 7C trồng nhiều hơn số cây lớp 7A là 6 cây.Tính số

Question

Lớp 7A,7B,7C đi lao động trồng cây, biế rằng số cây trồng 3 lớp tỉ lệ thuận với 2;3;5 và số cây lớp 7C trồng nhiều hơn số cây lớp 7A là 6 cây.Tính số cây trồng được của mỗi lớp.

in progress 0
Autumn 3 tuần 2021-11-24T09:20:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:22:01+00:00

  Gọi số cây lớp `7A;7B;7C` trồng được lần lượt là `x, y, z.`

  Theo đề bài ta có`:x/2=y/3=z/5;z-x=6`

  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  `x/2=y/3=z/5=(z-x)/(5-2)=6/3=2`

  `x/2=2=>x=2×2=4`

  `y/3=2=>y=2×3=6`

  `z/5=2=>z=2×5=10`

  Vậy số cây lớp `7A;7B;7C` trồng được lần lượt là `4` cây`, 6` cây`,10` cây.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2021-11-24T09:22:29+00:00

  Đáp án:

  `7A: 4` (cây)

  `7B: 6` (cây)

  `7C: 10` (cây)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số học sinh của `3` lớp `7A, 7B, 7C` lần lượt là `a, b, c (a,b,c>0)` (cây)

  Theo bài ra ta có: `a, b, c` tỉ lệ thuận với `2, 3, 5; c-a=6`

  `=> a/2=b/3=c/5`

  `=(c-a)/(5-2)=6/3=2`

  `=>` $\left\{\begin{matrix}a=2.2=4& \\b=2.3=6&\\ c=2.5=10& \end{matrix}\right.$

  Vậy lớp `7A` có `4` cây, `7B` có `6` cây, `7C` có `10` cây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )