Lớp 7A có 20 học sinh trồng cây xung quanh khuôn viên trường mất 2 giờ 30 phút.Hỏi nếu có thêm 5 học sinh tham gia trồng cây thì mất bao nhiêu thời gi

Question

Lớp 7A có 20 học sinh trồng cây xung quanh khuôn viên trường mất 2 giờ 30 phút.Hỏi nếu có thêm 5 học sinh tham gia trồng cây thì mất bao nhiêu thời gian,giả sử năng suất làm việc của các học sinh đều như nhau

in progress 0
Liliana 3 ngày 2021-12-07T14:03:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:04:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `2` giờ `30` phút`=2,5` giờ

   Gọi số học sinh bài cho là `a`, tổng số học sinh mới là `a+5`(học sinh)(`a∈NN`*)

         số thời gian mới là `x`(giờ)`(x>0)`

  Vì số học sinh và số thời gian là `2` đại lượng `TLN `

  `⇒\frac{a}{a+5}=\frac{x}{2,5}`

  Mà `a=20` học sinh

  `⇒\frac{20}{25}=\frac{x}{2,5}`

  `⇒x=\frac{20×2,5}{25}=2`(giờ)

  Vậy ….

  0
  2021-12-07T14:05:18+00:00

  Lời giải:     

          Đổi `2` giờ `30` phút`=2,5` giờ

  Sau khi thêm học sinh thì có số người làm việc là:

         `20+5=25`(học sinh)

  Gọi thời gian mà `25` học sinh làm công việc đó là `a`

  Khi chưa thêm học sinh và khi thêm học sinh thì đều làm cùng một công việc nên năng suất và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có:

          `2,5×20=25×a`

      `⇒a=(2,5×20)/25`

      `⇒a=2` (giờ)

  Vậy `25` học sinh làm công việc đó hết `2` giờ

                 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )