Lớp 8 : số học Phân tích đa thức thành nhân tử a×(x+y)-b×(x+y) =?

Question

Lớp 8 : số học
Phân tích đa thức thành nhân tử
a×(x+y)-b×(x+y)
=?

in progress 0
Parker 2 tuần 2021-07-08T17:44:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:45:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `a(x+y)-b(x+y)`

  `=(a-b)(x+y)`

  0
  2021-07-08T17:45:52+00:00

  a×(x+y)-b×(x+y) = x (x+y) (a-b)

  Mình đang ở lớp nghề nên thông cảm nha

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )