Lớp 9A có số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ và ít hơn số học sinh nữ là 6 học sinh. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh

Question

Lớp 9A có số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ và ít hơn số học sinh nữ là 6 học sinh. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh

in progress 0
Eva 1 năm 2021-07-10T19:21:24+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:22:54+00:00

  Đáp án:

  Lớp 9A có 42 học sinh

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số học sinh nữ là $x(x>6, x\in \mathbb{N^*})$

  Số học sinh nam là $y(0<y<x,y\in \mathbb{N^*})$

  Vì số học sinh nam bằng $\dfrac{3}{4}$ số học sinh nữ nên ta có:

  $y=\dfrac{3}{4}x \to 3x-4y=0\,(1)$

  Vì số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là 6 học sinh nên ta có:

  $x-y=6 \,(2)$

  Từ (1), (2) ta có hệ phương trình:

  $\begin{cases}3x-4y=0\\x-y=6\end{cases}\to \begin{cases}3x-4y=0\\3x-3y=18\end{cases}\\\to \begin{cases}y=18\\x-y=6\end{cases}\to \begin{cases}y=18\\x-18=6\end{cases}\\\to \begin{cases}x=24\\y=18\end{cases}$ (thoả mãn)

  Vậy lớp 9A có: $24+18=42$ (học sinh)

  0
  2021-07-10T19:22:56+00:00

  Gọi x là số học sinh nữ

  => Số học sinh nam là:

  3/4x

  Có:

  x-3/4x=6

  <=> 1/4x = 6

  <=> x= 24 => Số học sinh nữ là 24 bạn 

  => số học sinh nam là 24 – 6 = 18 học sinh

  => tổng số học sinh lớp đó là:

  24 + 18 = 42 học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )