Lớp em có 32 học sinh trong đó có 18 học sinh giỏi hỏi số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp

Question

Lớp em có 32 học sinh trong đó có 18 học sinh giỏi hỏi số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp

in progress 0
Lyla 3 ngày 2021-12-07T23:49:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:50:40+00:00

  tỉ số phàn trăm học sinh giỏi so với cả lớp:

   18:32×100%=56.25%

  đáp số: 56.25%

  0
  2021-12-07T23:50:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tỉ số phần trăm học sinh giỏi và học sinh cả lớp là:

        18:32=0,5625

         0,5625=56,25%

           Đáp số:56,25%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )