Lớp em có 42 bạn , trong đó có 24 bạn nữ .Tỉ số bạn nữ và số bạn nam trong lớp là Một hình thoi có kích thước hai đường chéo lần lượt là 40dm và 7m T

Question

Lớp em có 42 bạn , trong đó có 24 bạn nữ .Tỉ số bạn nữ và số bạn nam trong lớp là
Một hình thoi có kích thước hai đường chéo lần lượt là 40dm và 7m
Tìm x
3/5+x=21/20
Tính giá trị biểu thức
3/10×7/2+1/4
Tỉ lệ bản đồ là 1: 200,chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đo được 25cm.Tính chiều dài thật của mảnh đất đó
Một khu đất hình thoi có độ dài các đường chéo là 75m và 300dm.Tính diện tích khu đất đó
Một cửa hàng trong hai ngày bán được 245m vải .Ngày thứ nhất bán được số vải bằng 3/4 số vải bá bán được của ngày thứ hai.Biết rằng 1m vải giá 52000đồng .Tính số tiền ngày thứ hai cửa hàng bán được là bao nhiêu
Cháu hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi . Bà trả lời đúng ngày này năm trước ,bà sống tròn 3/5 thế kỉ hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi
Một trại chăn nuôi gà và vịt .Biết rằng số con vịt bằng 3/5 số con gà và ít hơn gà là 180 con .Tính số con vịt và số con gà của trại chăn nuôi đó

in progress 0
Savannah 4 tuần 2021-08-18T23:06:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T23:07:17+00:00

  Đáp án:

   số bạn nam trong lớp là:

        42-24=18 (bạn)

  Tỉ số bạn nữ và bạn nam là:

        24:18=24/18 (bạn)

            ĐS:24/18 bạn

   

  0
  2021-08-18T23:07:34+00:00

  Đáp án:Lớp em có 42 bạn , trong đó có 24 bạn nữ .Tỉ số bạn nữ và số bạn nam trong lớp là Một hình thoi có kích thước hai đường chéo lần lượt là 40dm và 7m Tìm x 3/5+x=21/20 Tính giá trị biểu thức 3/10×7/2+1/4 Tỉ lệ bản đồ là 1: 200,chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đo được 25cm.Tính chiều dài thật của mảnh đất đó Một khu đất hình thoi có độ dài các đường chéo là 75m và 300dm.Tính diện tích khu đất đó Một cửa hàng trong hai ngày bán được 245m vải .Ngày thứ nhất bán được số vải bằng 3/4 số vải bá bán được của ngày thứ hai.Biết rằng 1m vải giá 52000đồng .Tính số tiền ngày thứ hai cửa hàng bán được là bao nhiêu Cháu hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi . Bà trả lời đúng ngày này năm trước ,bà sống tròn 3/5 thế kỉ hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi Một trại chăn nuôi gà và vịt .Biết rằng số con vịt bằng 3/5 số con gà và ít hơn gà là 180 con .Tính số con vịt và số con gà của trại chăn nuôi đó

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )