lớp vỏ nguyên tử cacbon có 6 eelectron. A.Xác định điện tích hạt nhân của nguyên tử cacbon.B 1 nguyên tử cacbon bị mất đi 4 eelectron thì nó mang điệ

Question

lớp vỏ nguyên tử cacbon có 6 eelectron. A.Xác định điện tích hạt nhân của nguyên tử cacbon.B 1 nguyên tử cacbon bị mất đi 4 eelectron thì nó mang điện tích như thế nào ?nhanh lên mấy bạn ạ cần gấp cảm ơn trước

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-11-12T13:47:34+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:48:45+00:00

  Điện tích hạt nhân của electron = điện tích hạt nhân

  => Điện tích hạt nhân=6

  Một nguyên tử mất đi electron sẽ mang điện tích dương và gọi là ion dương.

   

  0
  2021-11-12T13:49:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. điện tích hạt nhân của nguyên tử bằng số electron nên điện tích hạt nhân là +6

  b. nguên tử cacbon mất đi 4 electron thì sẽ mang điện tích +4 (mang điện tích dương) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )