+ Lựa chọn một chủ đề/bài học trong chương trình GDPT 2018 – môn Toán.

Question

+ Lựa chọn một chủ đề/bài học trong chương trình GDPT 2018 – môn Toán.

in progress 0
Eva 58 phút 2021-10-13T17:06:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:08:25+00:00

  Đáp án:Cấu trúc môn Toán lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018:

  – Có 2 mạch kiến thức: Số và phép tính; hình học và đo lường.

  – Không có mạch riêng về giải toán có lời văn.

  – Nội dung này được tích hợp, lồng ghép trong quá trình dạy học các mạch kiến thức trên.

  – Thêm nội dung hoạt động thực hành và trải nghiệm.* Nội dung môn Toán lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018:

  – Chương trình được thiết kế để dạy học năm ngày trong một tuần, hai buổi trong một ngày. Thời lượng tối thiểu để dạy học Toán ở lớp 1 và 3 tiết học mỗi tuần lễ; mỗi tiết học kéo dài trong 35 phút

  – Trong đó, thời lượng dạy học Số và các phép tính là 80% tương đương 84 tiết; Hình học và Đo lường là 15% tương đương 16 tiết;

  Hoạt động thực hành và trải nghiệm là 5% tương đương 5 tiết.

  – Số tiết toán trong 1 tuần: 3 tiết– Số tiết cả năm học (35 tuần): 105 tiết

  0
  2021-10-13T17:08:44+00:00

  * Cấu trúc môn Toán lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018:

  – Có 2 mạch kiến thức: Số và phép tính; hình học và đo lường.

  – Không có mạch riêng về giải toán có lời văn.

  – Nội dung này được tích hợp, lồng ghép trong quá trình dạy học các mạch kiến thức trên.

  – Thêm nội dung hoạt động thực hành và trải nghiệm.

  * Nội dung môn Toán lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018:

  – Chương trình được thiết kế để dạy học năm ngày trong một tuần, hai buổi trong một ngày. Thời lượng tối thiểu để dạy học Toán ở lớp 1 và 3 tiết học mỗi tuần lễ; mỗi tiết học kéo dài trong 35 phút

  – Trong đó, thời lượng dạy học Số và các phép tính là 80% tương đương 84 tiết; Hình học và Đo lường là 15% tương đương 16 tiết; Hoạt động thực hành và trải nghiệm là 5% tương đương 5 tiết.

  – Số tiết toán trong 1 tuần: 3 tiết

  – Số tiết cả năm học (35 tuần): 105 tiết

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )