Luận cương chính trị ( tháng 10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định động lực của cách mạng gồm các giai cấp nào?

Question

Luận cương chính trị ( tháng 10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định động lực của cách mạng gồm các giai cấp nào?

in progress 0
Brielle 2 tuần 2021-07-10T11:33:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:35:38+00:00

  Luận cương chính trị ( tháng 10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định động lực của cách mạng gồm các Giai cấp vô sản gồm: công nhân và nông dân

                XIN TLHN Ạ

  0
  2021-07-10T11:35:39+00:00

  Luận cương chính trị ( tháng 10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định động lực của cách mạng gồm 2 giai cấp vô sản là công nhân và nông dân

  Giải thích chi tiết: trang 95 SGK Lịch sử 12

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )