Luận cương chính trụ của đang cộng sản đông dương(10-1930) đã xác định động lực cách mạng là A công dân nông dân B nông dân công dân, tiểu tư sản, trí

Question

Luận cương chính trụ của đang cộng sản đông dương(10-1930) đã xác định động lực cách mạng là
A công dân nông dân
B nông dân công dân, tiểu tư sản, trí thức
C công dân, nông dân, trí thức
B nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc

in progress 0
Melody 4 tuần 2021-07-10T12:26:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:27:53+00:00

  A. Công nhân, nông dân
  Luận cương chính trị của Đảng cộng sản Đong dương 10/1930 xác định động lực cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân
  Xin ctlhn được không ạ?

  0
  2021-07-10T12:28:02+00:00

  Luận cương chính trụ của đang cộng sản đông dương(10-1930) đã xác định động lực cách mạng là

  Nông dân ,công dân , tiểu tư sản, trí thức

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )