Luật hồng đức có nội dung gì ? Trình bày nội dung của bộ luật hồng đức

Question

Luật hồng đức có nội dung gì ? Trình bày nội dung của bộ luật hồng đức

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-11-12T01:05:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:06:59+00:00

  Nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức là:Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ Bảo vệ chủ quyền quốc gia. Khuyến khích phát triển kinh tế Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

  0
  2021-11-12T01:07:17+00:00

  Nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức là:

  • Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ
  • Bảo vệ chủ quyền quốc gia
  • Khuyến khích phát triển kinh tế
  • Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc
  • Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )