Lúc 12h30′ bạn Sơn đạp xe đi từ nhà đến trường cách nhau 5km . Đi được 1km thì xe hỏng phải dừng lại sửa , sau 5′ bạn thấy chưa sửa xong nên đã gửi xe

Question

Lúc 12h30′ bạn Sơn đạp xe đi từ nhà đến trường cách nhau 5km . Đi được 1km thì xe hỏng phải dừng lại sửa , sau 5′ bạn thấy chưa sửa xong nên đã gửi xe lại và gọi xe ôm . Đúng 2′ sau xe đến và đưa bạn đi với vận tốc lớn hơn vận tốc của bạn lúc đầu là 18km/h . Bạn đến trường lúc 12h50 vừa kịp giờ vào lớp . Tính vận tốc lúc đầu của sơn

in progress 0
Alice 4 tuần 2021-09-06T21:45:55+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T21:47:44+00:00

  Đáp án: $12km/h$

  Giải thích các bước giải:

  Đổi $2’=\dfrac{1}{30}h$

         $5’=\dfrac1{12}h$

  Thời gian Sơn đi từ nhà đến trường là $12h50-12h30=20(phút)=\dfrac13h$

  Gọi vận tốc ban đầu của sơn là $x, x>0$

  Thời gian Sơn đi hết $1km$ là: $\dfrac1x$

  Theo bài ta có:

  $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{30}+\dfrac{5-1}{x+18}=\dfrac13$

  $\to 60\left(x+18\right)+7x\left(x+18\right)+240x=20x\left(x+18\right)$

  $\to 7x^2+426x+1080=20x^2+360x$

  $\to -13x^2+66x+1080=0$

  $\to x=12$ vì $x>0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )