Lúc 2h có 2 chiếc xe cùng chuyển động với nhau và cùng chiều tại 2 vị trí A và B cách nhau 400m Xe thứ 1 CĐNDĐ đi qua A với v=36km/h đến B. Sau 10s x

Question

Lúc 2h có 2 chiếc xe cùng chuyển động với nhau và cùng chiều tại 2 vị trí A và B cách nhau 400m
Xe thứ 1 CĐNDĐ đi qua A với v=36km/h đến B. Sau 10s xe đó đi dc 200m
Xe thứ 2 CĐ với vận tốc ko đổi 72km/h tại B
Chọn A là góc toạ độ và hướng theo chiều dương từ A đến B
a, tính gia tốc của mỗi xe
b, tính quãng đường mà xe thứ 1 đi dc khi vận tốc tăng từ 20m/s đến 30m/s
c, Viết Pt cđ của mỗi xe
d, tìm vị trí và thời gian để 2 xe gặp nhau

in progress 0
Reese 1 tháng 2021-08-31T06:14:05+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:15:10+00:00

  Đáp án:

  a) Ta có: \(s = {v_0}t + \dfrac{1}{2}{a_1}{t^2} \Rightarrow 200 = 10.10 + \dfrac{1}{2}{a_1}{.10^2} \Rightarrow {a_1} = 2m/{s^2}\)

  Gia tốc của xe 2 là: \({a_2} = 0m/{s^2}\)

  b) Quãng đường xe 1 đi được là:

  \({s_1} = \dfrac{{v_2^2 – v_1^2}}{{2{a_1}}} = \dfrac{{{{30}^2} – {{20}^2}}}{{2.2}} = 125m\)

  c) Phương trình chuyển động của 2 xe là:

  \(\begin{array}{l}
  {x_1} = 10t + {t^2}\\
  {x_2} = 400 + 20t
  \end{array}\)

  d) 2 xe gặp nhau khi:

  \({x_1} = {x_2} \Rightarrow 10t + {t^2} = 400 + 20t \Rightarrow t = 25,62s\)

  Vị trí gặp nhau cách A là:

  \({x_2} = 400 + 20t = 400 + 20.25,62 = 912,4m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )