Lúc 6 giờ, 2 xe cùng xuất phát từ 2 địa điểm A và B cách nhau 24 km, chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến B. Xe thứ nhất khởi hành từ A

Question

Lúc 6 giờ, 2 xe cùng xuất phát từ 2 địa điểm A và B cách nhau 24 km, chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến B. Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 42 km/h, xe thứ hai từ b với vận tốc 36 km/h.
a, Tìm khoảng cách hai xe sau 45 phút kể từ lúc xuất phát ?
b, Hai xe có gặp nhau không ? Nếu có thì chúng gặp nhau lúc mấy giờ ? Ở đâu ?
Giúp mk nha ~ Làm chính xác nha ~ Camon các bạn trước~
Làm đúng = 1 cảm ơn + 1 ctlhn + 5 sao

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-31T14:06:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:07:36+00:00

  Đáp án:

   a. Δs = 19,5km

   b. t = 4h

  s1 = 168km

  s2 = 144km

  Giải thích các bước giải:

    a. Khoảng cách của hai xe là:
  $\begin{array}{l}
  \Delta s = s – {s_1} + {s_2}\\
   \Leftrightarrow \Delta s = 24 – 0,75.42 + 36.0,75\\
   \Leftrightarrow \Delta s = 19,5km
  \end{array}$

   b. Hai xe có gặp nhau.

  Hai xe gặp nhau lúc:

  $\begin{array}{l}
  {s_1} – {s_2} = s\\
   \Leftrightarrow t = \dfrac{s}{{{v_1} – {v_2}}} = \dfrac{{24}}{{42 – 36}} = 4h
  \end{array}$

   Hai xe gặp nhau ở:
  $\begin{array}{l}
  {s_1} = {v_1}t = 42.4 = 168km\\
  {s_2} = {s_1} – s = 168 – 24 = 144km
  \end{array}$

  0
  2021-08-31T14:08:02+00:00

  Giải thích các bước giải:( theo mik thì phải là xe thứ nhất khởi hành từ A và xe 2 cũng khởi hành từ A mới đúng, mik sửa lại đề và lm ntn nhé)

  a,Gọi t=45p=0,75h

  Sau t thì xe 1 đi đc là: S1=V1.t=42.0,75=31,5(km)

  ………….xe 2…………: S2=V2.t=36.0,75=27(km)

  K/c giữa 2 xe sau t là: So=S1-S2=…..( bn tự tính nhé)

  b, 2 xe có gặp nhau và gặp nhau sau:

                 t(gặp)=S/(V1-V2)=24:(42-36)=4(h)

        Lúc đó là : 6+4=10h

         Cách A:mik chưa lm đc( thông cảm nhé)

  Chúc bn hk tốt!

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )