Lúc 7 giờ 20 phút xe ô tô cùng xuất phát . xe đi từ A đến B với vận tốc là 60 km h Xe kia đi từ B đến A với vận tốc bằng 3,4 km h hai xe gặp nhau lúc

Question

Lúc 7 giờ 20 phút xe ô tô cùng xuất phát . xe đi từ A đến B với vận tốc là 60 km h Xe kia đi từ B đến A với vận tốc bằng 3,4 km h hai xe gặp nhau lúc 9giờ 50 phút
A) tính quãng đường AB
B) Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km các bạn giương mình bài này nữa nhé
Tính nhanh
x+5+x:0,5=100

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-20T20:13:08+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:14:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:doi 7h 20 p=22/3 h      9h 50 p=59/6 h

  thoi gian 2 nguoi di :59/6 – 22/3 =2,5 h

  tong van toc 2 nguoi :60 +3,4=63,4   km/h

  quang duong AB:63,4 .2,5 =158 ,5   km

  cho gap A cach :60 .2,5 =150  km

     Vay ………

  x+5+x:0,5=100

  x+2x =95

  3x =95

  x=95/3

   

  0
  2021-09-20T20:14:52+00:00

  Đáp án:

  A. 158,5 km

  B. 150 km

  Giải thích các bước giải:

   Bài giải :

  Thời gian 2 xe gặp nhau là :

  9 giờ 50 phút – 7 giờ 20 phút = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

  Tổng vận tốc 2 xe là :

  60 + 3,4 = 63,4 ( km/giờ )

  A.Quãng đường AB dài là :

  63,4 x 2,5 = 158,5 ( km )

  B. Chỗ gặp nhau cách A số km là :

  60 x 2,5 = 150 ( km )

  Đáp số :

  A. 158,5 km

  B. 150 km

  Tính nhanh

  x+5+x:0,5=100

  x + 5 + x : 0,5 = 100 

  Cho x 1 là x1

  Cho x 2 là x2

  x1 + 5 + x2 : 0,5 = 100

           x2  = 100 : 2 : 2  

           x2 = 25

           x1 = 25 – 5

           x 1 = 20

           

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )