Lúc 7 giờ, một xe máy đi quãng đường từ A đến B dài 60 km với vận tốc 30 km giờ nghỉ ở B mất 30 phút, rồi trở về A với vận tốc 40 km giờ. Hỏi người đó

Question

Lúc 7 giờ, một xe máy đi quãng đường từ A đến B dài 60 km với vận tốc 30 km giờ nghỉ ở B mất 30 phút, rồi trở về A với vận tốc 40 km giờ. Hỏi người đó về đến A lúc mấy giờ

in progress 0
Camila 2 giờ 2021-09-10T23:55:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T23:57:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Xe từ B trở về A hết: 90 : 40 = 2,25 ( giờ ) Đổi = 2 giờ 15 phút

  Xe tải về A lúc: 7 giờ 30 phút + 2 giờ 30 phút + 2 giờ 15 phút + 30 phút = 12 giờ 45 phút

                                 Đáp số: 12 h 45 phút

  0
  2021-09-10T23:57:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian đi từ A-B là:

  60:30=2h

  Xe từ B trở về A hết

  60:40=1,5(h)=1h30 phút

  Xe tải về A lúc

  7h+ 30 phút+1h 30 phút+2 h=11h

  Đáp số:11 h 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )