Lúc 7 giờ sáng , hai ô tô xuất phát từ a và b cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 3 giờ thì hai xe gặp nhau. Biết quãng đường ab dài 300 km và vậ

Question

Lúc 7 giờ sáng , hai ô tô xuất phát từ a và b cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 3 giờ thì hai xe gặp nhau. Biết quãng đường ab dài 300 km và vận tốc ô tô đi từ b bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ a.
A,Tính vận tốc của mỗi xe.
B,Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và địa điểm gặp nhau cách b bao nhiêu km ?

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-07-25T01:58:21+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:59:38+00:00

  Giải: Vận tốc 2 ô tô là: 300 ÷ 3 = 100(km/giờ)

  a)Vận tốc ô tô đi từ A là: 100 ÷ (2 + 3) × 3 = 60(km/giờ)

  Vận tốc ô tô đi từ B là: 100 – 60 = 40(km/giờ)
  b)Hai xe gặp nhau vào số giờ là: 7 + 3 = 10(giờ)

  Địa điểm gặp nhau cách B số km là: 40 × 3 = 120(km)

  Chúc bạn hk tốt !!!

  Xin hay nhất ạ !!!

   

  0
  2021-07-25T02:00:15+00:00

  Đáp án:

   Tổng vận tốc 2 xe ô tô là:

  `300 : 3 =100`(km)

  Ta có sơ đồ:

  Vận tốc ô tô đi từ a: I—I—I—I

  Vận tốc ô tô đi từ b: I—I—I

   Tổng số phần bằng nhau là:

  `2 + 3 =5`

  a, Vận tốc ô tô đi từ a là:

  `100 : 5 xx 3 = 60`(km/h)

  Vận tốc ô tô đi từ b là:

  `100 – 60=40`(km/h)

  b, Hai xe gặp nhau lúc:

  `text{ 7 giờ + 3 giờ =10 giờ}`

  Hai xe gặp nhau cách b số km là:

  `300 – 60 xx 3=120`(km)

  Đáp số : a, Xe ô tô đi từ a: 60km

                   Xe ô tô đi từ b: 40km

                b, Hai xe gặp nhau : 10 giờ sáng

                    Hai xe gặp nhau cách B : 120 km

  `text{ XIN HAY NHẤT NHA}`

  @toanisthebest

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )