Lúc 7 giờ tại điểm A một chiếc thuyền xuôi theo dòng bước để đến điểm B và nghỉ lại tại B hết 30 phút, sau đó thuyền ngược dòng và trở về đến A lúc 10

Question

Lúc 7 giờ tại điểm A một chiếc thuyền xuôi theo dòng bước để đến điểm B và nghỉ lại tại B hết 30 phút, sau đó thuyền ngược dòng và trở về đến A lúc 10 giờ 30 phút. Hỏi quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu ? Biết vận tốc của thuyền là 25km/giờ và vận tốc dòng nước là 5km/giờ ?

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-08-23T18:53:43+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:55:07+00:00

  Thời gian đi là:

  (10 giờ 30 phút – 30 phút) – 7 giờ = 3 giờ

  Vận tốc xuôi dòng là:

  25 +5 = 30 (km/h)

  Vận tốc ngược dòng là:

  25 – 5 = 20(km /h)

  Tỉ số giữa vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là: 30: 20= 3/2

  Trên 1 quãng đường, tỉ số thời gian và tỉ số vận tốc nghịch nhau.

  => Tỉ số thời gian xuôi dòng và thời gian lúc đi ngược dòng là: 2/3

  Thời gian lúc đi xuôi dòng là:

  3 : (2+3) x 2 = 1,2( giờ)

  Quãng đường AB là:

  1,2 x 30 = 36( km)

  Đáp số 36 km.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )