Lúc 7 h , 1 người đi bộ từ A->B với V=4km/h . Lúc 9h 1 người đi xe đạp Từ A->B với V=12km.h .Hỏi lúc mấy H họ cách nhau 2 km

Question

Lúc 7 h , 1 người đi bộ từ A->B với V=4km/h . Lúc 9h 1 người đi xe đạp Từ A->B với V=12km.h .Hỏi lúc mấy H họ cách nhau 2 km

in progress 0
Samantha 2 tuần 2021-08-28T07:00:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:02:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Quãng đường người đi bộ đi được trong 2h:

  `Δs=v_{1}.Δt=4.2=8(km)`

  Để 2 xe gặp nhau, ta có pt chuyển động:

  `s_{1}+s+Δs=s_{2}`

  `⇔v_{1}t+s+Δs=v_{2}t`

  `⇔v_{2}t-v_{1}t=s+Δs`

  `⇔t=(s+Δs)/(v_{2}-v_{1})`

  `⇔t=(2+8)/(12-4)`

  `⇔t=1,25h`

  0
  2021-08-28T07:02:05+00:00

  Đáp án:

   t = 9h45′        t = 10h15′

  Giải thích các bước giải:

   Hai người họ cách nhau 2km lần đầu sau:
  $\begin{array}{l}
  \Delta s = {s_2} + {s_2}’ – {s_1}\\
   \Leftrightarrow 2 = {v_2}t + {v_2}t’ – {v_1}t\\
   \Leftrightarrow 2 = 4t + 4.2 – 12t\\
   \Leftrightarrow  – 6 =  – 8t\\
   \Leftrightarrow t = 0,75h
  \end{array}$

  Lúc: $9h + 0,75 = 9h45’$

   

  Hai người họ cách nhau 2km lần 2 sau:
  $\begin{array}{l}
  \Delta s = {s_1} – {s_2}’ – {s_2}\\
   \Leftrightarrow 2 = {v_1}.t – {v_2}.t’ – {v_2}t\\
   \Leftrightarrow 2 = 12t – 2.4 – 4t\\
   \Leftrightarrow 10 = 8t\\
   \Rightarrow t = 1,25h
  \end{array}$

   Lúc: $9h + 1,25 = 10h15’$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )