Lúc 7h kém 5 phút bác Hà đi từ nhà ở Vinh lên thị trấn anh sơn với quãng đường 85 km 40 km đầu ô tô đi với vận tốc 50 km/giờ 45 km sau ô tô đi với vận

Question

Lúc 7h kém 5 phút bác Hà đi từ nhà ở Vinh lên thị trấn anh sơn với quãng đường 85 km 40 km đầu ô tô đi với vận tốc 50 km/giờ 45 km sau ô tô đi với vận tốc 60 km/giờ .Hỏi đến mấy giờ bác Hà đến thị trấn anh sơn

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-10-16T19:02:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:03:54+00:00

  Đổi $7$giờ kém $5$ phút $=6$ giờ $55$ phút

  Ô tô đi 40 km đầu hết số thời gian là:

        $40:50=0,8$(giờ) $=48$ phút

  Ô tô đi 45 km sau hết số thời gian là: 

         $45:60=0,75$ (giờ) $=45$ phút

  Bác Hà đến thị trấn Anh Sơn vào lúc:

          $6$ giờ $55$ phút $+48$ phút $+45$ phút $=8$ giờ $28$ phút

                             Đáp số: $8$ giờ $28$ phút

   

  0
  2021-10-16T19:04:34+00:00

  Thời gian ô tô đi quãng đường 40km là:

  40:50=$\frac{4}{5}$ giờ =48 phút

  Thời gian ô tôi đi quãng đường 45 km là:

  45:60= $\frac{45}{60}$ giờ=45 phút

  Bác Hà đến thị trấn Anh Sơn lúc:

  7 giờ kém 5 phút+48 phút+45 phút=8 giờ 28 phút

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )