Lúc 7h sáng, 1 mô tô đi từ Sài Gòn đến Biên Hòa cách nhau 30km. Lúc 7h 20 phút , mô tô còn cách Biên Hòa 10km a, Tính vận tốc của mô tô b, Nếu mô tô

Question

Lúc 7h sáng, 1 mô tô đi từ Sài Gòn đến Biên Hòa cách nhau 30km. Lúc 7h 20 phút , mô tô còn cách Biên Hòa 10km
a, Tính vận tốc của mô tô
b, Nếu mô tô đi liên tục không ngừng nghỉ thì sẽ đến Biên Hòa lúc mấy h?

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-09-04T09:12:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:13:29+00:00

  a. Thời gian ô tô đi từ 7h sáng đến 7h20p là: 7h20p-7h=20p=1/3h

     Quãng đường ô tô đi từ 7h sáng đến 7h20p là: 30-10=20(km)

     Vận tốc của ô tô khi đi từ 7h sáng đến 7h20p là: v=s/t=20/(1/3)=60(km/h)

  b. Nếu mô tô đi liên tục không ngừng nghỉ thì sẽ đến Biên Hòa trong thời gian là: t=s/v=30/60=1/2h

      Nếu mô tô đi liên tục không ngừng nghỉ thì sẽ đến Biên Hòa lúc: 7h+1/2h=30p

  0
  2021-09-04T09:13:30+00:00

  a. Thời mà ô tô đó đi được là :

           7h sáng đến 7h20p là: 7h20p-7h=20p=1/3 ( giờ )

      Quãng đường ô tô đi từ 7h sáng đến 7h20p là:

           30-10=20(km)

     Vận tốc của ô tô khi đi từ 7h sáng đến 7h20p là: 20 : (1/3)=60(km/giờ)

  b.  Nếu mô tô đi liên tục không ngừng nghỉ thì sẽ đến Biên Hòa trong thời gian là:

            t=s/v=30/60=1/2 giờ

      Nếu mô tô đi liên tục không ngừng nghỉ thì sẽ đến Biên Hòa lúc:

                          7h+1/2h=30 phút

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )