Lúc 7h sáng, một xe máy khởi hành thử a đến B.Sau đó 1 giờ,một ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc của xe máy 20km/h

Question

Lúc 7h sáng, một xe máy khởi hành thử a đến B.Sau đó 1 giờ,một ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc của xe máy 20km/h.Cả hai đến B đồng thời vào lúc 10h30′ sáng cùng ngày.Tính vận tốc trung bình của xe máy và quãng đường AB
Lập luôn hộ mk bảng nhé!!!

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-10-04T01:49:43+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:51:39+00:00

  Gọi vận tốc xe máy là x (km/h) ( x ∈N*, x > 20 )

  Thì vận tốc của ô tô là :

  x + 20 (km/h)

  Xe máy khỏi hành lúc 7h và đến B lúc 10h30phút

  Vậy thời gian xe máy đi là:

  3h30 phút = 3,5 (h)

  Ô tô khởi hành sau xe máy 1h và cùng đến B lúc 10h30phút

  Nên thời gian ô tô đi là:

  2h30phút = 2,5 (h)

  Theo đề ra, ta có phương trình:

      3,5x             = 2,5. (x+20)

  ⇔ 3,5x             = 2,5x +50

  ⇔ 3,5x – 2,5x   = 50

  ⇔ x                  = 50

  ⇒ quãng đường AB là:

  50 . 3,5 = 175 (km)

  Vậy vận tốc xe máy là 50km/h

          vận tốc ô tô là: 70km/h

          Quãng đường AB dài: 179km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )