Lúc 7h15′ sáng một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động vs v không đổi 36km/h để đuổi theo 1 người đi xe đạp chuyển động vs v=5m/s đã đi đk 36km

Question

Lúc 7h15′ sáng một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động vs v không đổi 36km/h để đuổi theo 1 người đi xe đạp chuyển động vs v=5m/s đã đi đk 36km kể từ A .Hai người gặp nhau lúc mấy h

in progress 0
Kennedy 1 tuần 2021-12-04T06:55:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:57:11+00:00

  36km/h=10m/s
  Chọn gốc tọa độ tại A, gốc thời gian lúc 7h15’ sáng, chiều dương cùng chiều chuyển động.
  $\begin{array}{l}
  {x_1} = 10t\\
  {x_2} = 36 + 5t
  \end{array}$
  Hai xe gặp nhau x1=x2
  Suy ra t=7,2s

  0
  2021-12-04T06:57:20+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  36km/h=10m/s

  x1=10tx2=36+5t

  Hai xe gặp nhau x1=x2

  Suy ra t=7,2s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )