lúc 8 giờ 30 một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45 km/ giờ Đến 9 giờ 30 Một ô tô du lịch cũng từ A với vận tốc 65 km / giờ và đi cùng chiều với ô

Question

lúc 8 giờ 30 một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45 km/ giờ Đến 9 giờ 30 Một ô tô du lịch cũng từ A với vận tốc 65 km / giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đó đuổi kịp ô tô chở hàng

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-02T14:52:04+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:53:43+00:00

  Thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút là :

  9 giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút = 1 giờ

  Trong 1 giờ ô tô chở hàng đi được quãng đường dài là :

  45 x 1 = 45 ( km )

  Sau mỗi giờ ô tô du lịch đi gần ô tô chở hàng hơn số ki-lô-mét là :

  65 – 45 = 20 ( km )

  Thời gian để hai xe gặp nhau là :

  45 : 20 = 2,25 ( giờ )

              = 2 giờ 15 phút

  Hai xe gặp nhau lúc số giờ là :

  9 giờ 30 phút + 2 giờ 15 phút = 11 giờ 45 phút

                                                   Đáp số : 11 giờ 45 phút

  Mik xin hay nhất ạ !

   

  0
  2021-09-02T14:53:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian ô tô thứ nhất đi trước ô tô thứ 2 là :

  `9  giờ 30  phút – 8  giờ 30  phút = 1  giờ`

  Ô tô chở hàng cách ô tô du lịch:

  `45 × 1 = 45 ( km )`

  Sau mỗi giờ ô tô du lịch lại gần ô tô chở hàng số km là :

  `65 – 45 = 20 ( km )`

  Thời gian để hai xe gặp nhau là :

  `45 : 20 = 2,25 (giờ) = 2 `giờ 15 `phút`

  Hai ô tô gặp nhau lúc số giờ là :

  `9  giờ 30  phút + 2  giờ 15  phút = 11  giờ 45  phút`

                                                   Đáp số : `11  giờ 45  phút`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )