lúc 8 giờ một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ quãng đường AB dài dài 100 km hỏi người đó đến B lúc mấy giờ

Question

lúc 8 giờ một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ quãng đường AB dài dài 100 km hỏi người đó đến B lúc mấy giờ

in progress 0
Claire 14 phút 2021-10-04T05:04:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T05:06:20+00:00

  Thời gian xe máy đi là :

      100 : 40 = 2,5 ( giờ )

     2,5 giờ = 2 giờ 30 phút 

  Người đó đi đến B là :

      8 giờ + 2 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút

          Đáp số : 10 giờ 30 phút

  0
  2021-10-04T05:06:24+00:00

  Đáp án:

  10 giờ 30 phút

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian người đi xe máy từ A đến B là :

  100 : 40 = 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút 

  Người đó đến B lúc là :

  8 giờ + 2 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )