Lúc 9 giờ thì có kim giờ và kim phút vuông góc với nhau,ít nhất bao lâu nữa 2 kim gặp nhau?

Question

Lúc 9 giờ thì có kim giờ và kim phút vuông góc với nhau,ít nhất bao lâu nữa 2 kim gặp nhau?

in progress 0
Eliza 2 giờ 2021-10-12T01:38:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:39:39+00:00

            bài giải

  Trong một giờ kim phút đi được 1 vòng đồng hồ thì kim giờ sẽ đi được 1/12 vòng đồng hồ. Vậy hiệu vân tốc giữa kim phút và kim giờ là:

  1 –  1/12 =  11/12 (vòng đồng hồ/giờ)

  Lúc 7 giờ kim giờ cách kim phút  7/12 vòng đồng hồ.

  Khoảng thời gian ngắn nhất để kim phút lại trùng với kim giờ là:

  7/12 :  11/12 = 7/11 (giờ)

  Đáp số: 7/11 giờ

  giải thích

  Ta nhận thấy lúc 12 giờ khoảng cách giữa hai kim là bằng 0 nên ta hướng dẫn học sinh giải theo các bước sau:

  Bài giải:

            Lúc 12 giờ, hai kim đồng hồ cùng chỉ vào số 12. Vì kim phút đi nhanh hơn kim giờ nên kim phút đi hết một vòng đồng hồ tức là 1 giờ mà hai kim vẫn chưa gặp nhau, lúc này là 1 giờ đúng.

  Lúc 1 giờ kim phút chỉ vào số 12, kim giờ chỉ vào số 1. Khoảng cách lúc này giữa hai kim là 1/12 vòng đồng hồ.

                           

      Cách tính:  Lấy 1 cộng với số thời gian ít nhất để hai kim trùng khít lên nhau biết hiện tại lúc đó là 1 giờ đúng.

   

   

  0
  2021-10-12T01:40:32+00:00

  50 phút nữa nhé em!!!!

  Vì 9 giờ 50 phút là kim giờ số 10 và kim phút số 10!

  Học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )