lúc 9h 1 người đi xe đạp đuổi theo 1 người đi bộ đã đi đc 24 km biết tốc độ lần lượt của mỗi người là 10km/h và 4 km/h viết phương trình chuyển đọng c

Question

lúc 9h 1 người đi xe đạp đuổi theo 1 người đi bộ đã đi đc 24 km biết tốc độ lần lượt của mỗi người là 10km/h và 4 km/h viết phương trình chuyển đọng của mỗi người . khi đuổi kịp ngừi đi bộ người đi xe đạp đã đi đc quãng đg là bn

in progress 0
Anna 1 tuần 2021-12-03T23:55:05+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:56:45+00:00

  Đáp án:

  Chọn gốc toạ độ là vị trí người đi xe đạp ban đầu, chiều dương là chiều chuyển động, phương trình chuyển động của 2 người là:

  $x_1=10t$

  $x_2=24+4t$

  2 người gặp nhau khi $x_1=x_2$

  =>$10t=24+4t$

  =>$t=4h$

  Quãng đường người đi xe đạp đi được là: $x_1=10.4=40km$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )