lực kéo 200N làm vật dịch chuyển quãng đường 1,8km trong thời gian 30 phút.tính công và công suất của lực kéo đó

Question

lực kéo 200N làm vật dịch chuyển quãng đường 1,8km trong thời gian 30 phút.tính công và công suất của lực kéo đó

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-20T20:38:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:40:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

             Công thực hiện là :

       A = F.s ➩ A= 200.1,8.1000 = 360000 J

            Công suất thực hiện là :

       Pcs = A/t = 360000/ 30.60 = 200 W. 

     CHÚC BN HỌC TỐT NHA ????????

  0
  2021-09-20T20:40:18+00:00

  1,8km=1800m

  30’=1800 giây

  Công của lực kéo là:

  A=F.s=200.1800=360000(J)

  Công suất của lực kéo là:

  P=A/t=360000/1800=200(W)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )