Lực lượng chủ yếu nổi dậy ngày 4/9/1870 là gì? A. Công nhân và tiểu tư sản B. Nông dân C. Công nhân D. Công nhân và nông dân

Question

Lực lượng chủ yếu nổi dậy ngày 4/9/1870 là gì?
A. Công nhân và tiểu tư sản
B. Nông dân
C. Công nhân
D. Công nhân và nông dân

in progress 0
Liliana 4 tuần 2021-07-08T18:06:01+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:07:36+00:00

  Lực lượng chủ yếu nổi dậy ngày 4/9/1870 là gì?

  A. Công nhân và tiểu tư sản

  B. Nông dân

  C. Công nhân

  D. Công nhân và nông dân

  → Lực lượng chủ yếu nổi dậy ngày 4/9/1870 là công nhân và tiểu tư sản

  0
  2021-07-08T18:07:57+00:00

  Lực lượng chủ yếu nổi dậy ngày 4/9/1870 là gì?
  A. Công nhân và tiểu tư sản
  B. Nông dân
  C. Công nhân
  D. Công nhân và nông dân

  theo sách giáo khoa: Lực lượng chủ yếu nổi dậy ngày 4/9/1870 là Công nhân và tiểu tư sản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )